Úvod

Služby pro podnikatele a firmy

pocitac2 Dosud neuspokojenou poptávku po širokopásmových službách společnost NNETT řeší nabídkou velmi rychlého přístupu k Internetu pro malé a střední podniky, a to se zajištěním synchronního provozu rychlostmi do 100 Mbps. Své internetové služby NNETT doplňuje službami vyšší přidané hodnoty, jako jsou služby web-hosting, zajišťování konektivity virtuálních soukromých sítí (virtual private networks, VPN), jejich připojením k podnikovým sítím typu Intranet, umožňováním práce na dálku pro zaměstnance pracující z domova a dalšími službami elektronického obchodu pro novou ekonomiku na bázi Internetu.

 

Datové služby a Internet

pocitac

NNeTT s.r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, mobil: 777 705 339, e-mail: info@nnett.cz